Popis projektu

Cílem projektu je inovace stávajícího systému vzdělání studentů, zabývající se bezpečnosti a to tak z hlediska krizového řízení, havarijního plánování, požární ochrany tak i technické bezpečnosti osob a majetku o problematiku bezpečnosti silniční dopravy s důrazem na provoz v podzemních, zejména tunelových stavbách. Ty jsou velmi náchylné ke vzniku různých typu krizových situaci s možnými mimořádně negativními dopady na účastníky děje.

Systém inovovaného vzdělávání bude založen na úpravě a změně stávajících osnov jednotlivých akreditovaných oborů a jejich ověřování v laboratorních podmínkách s cílem již ve fázi VŠ vzdělávání docílit maximálního stupně informovanosti budoucích specialistů o daných rizicích a dále zvýšení kompetenci absolventů v oboru.

Těžištěm projektu bude inovace studijních programů v bakalářském a magisterském studiu. Získané informace z inovovaného studia lze uplatnit v budoucím profesím životě absolventů v rámci celé ČR a zemí Evropské unie.