Prezentace

Přírodní katastrofy a jejich řešení - Svahové pohyby
Spolehlivost lidského činitele
Tunely - Stavební část
Tunely - Definice, předpisy, základní požadavky
Tunely - Požární bezpečnost
Rádiové spojení IZS v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech
Silniční doprava a bezpečnost silničního provozu
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
Subjekty státu a obcí podílející se na dohledu nad bezpečností silničního provozu
Technické prostředky dohledu nad bezpečností silničního provozu
Vážení vozidel
Dopravní telematika
Bezpečnost silniční dopravy a ochrana majetku v tunelu na pozemní komunikaci
Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací
Dopravní nehody
Osobní ochranné pracovní prostředky hasiče
Speciální požární technika pro likvidaci mimořádné události v tunelech
Zásobovaní hasivy - Názvosloví a definice odborných termínů
Zásobovaní hasivy - Legislativní předpoklady provozování vodárenských systémů a zajištění dodávek vody pro tunelové stavby
Zásobovaní hasivy - Vnitřní požární vodovody tunelových staveb
Zásobovaní hasivy - Vodárenské systémy jako primární zdroje požárních vod pro tunelové stavby
Zásobovaní hasivy - Vodovodní přípojky pro tunelové stavby
Zásobovaní hasivy - Odvodnění tunelových staveb
Zásobovaní hasivy - Zdroje vod pro tunelové stavby
Zásobovaní hasivy - Krizové a havarijní plánování
Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací
Oděvy proti sálavému teplu
Transport nebezpečných látek a odpadů - Legislativa pro přepravu nebezpečných věcí po silnici
Transport nebezpečných látek a odpadů - Zásady klasifikace nebezpečných věcí podle dohody ADR
Transport nebezpečných látek a odpadů - Nehody při přepravě nebezpečných látek
Transport nebezpečných látek a odpadů - Klasifikace tunelů
Transport nebezpečných látek a odpadů - Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů