Projekt SIMPROKIM

Název projektu

Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek integrovaného záchranného systému a orgánů veřejné správy.

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování nového interaktivního výukového prostředí (nové školící pracoviště) umožňující kvalitní přípravu členů krizových štábů. Tento nástroj umožní provádění přípravy v podmínkách maximálně podobným reálným, včetně psychologických a časových hledisek. Mezi hlavní zaměření projektu patří výuka členů krizových štábů, bezpečnostních rad a složek IZS na úrovni obcí s rozšířenou působností pomocí simulace průběhu mimořádné události.

Více o projektu SIMPROKIM naleznete na oficiálních stránkách projektu ZDE