Návod k hodnocení rizika

Návod

Zde je k dispozici návod k použití softwarového nástroje implementujícího Metodiku pro hodnocení rizika územních celků.

Návod k použití.