Metodika pro hodnocení rizika územních celků

Metodika pro hodnocení rizika územních celků , (dále jen „Metodika“), reaguje na aktuální situaci a potřeby odborné praxe ve vzdělávání v krizovém řízení, zejména na úrovni obcí s rozšířenou působností, resp. jiných územních celků.

Klade si za cíl,

přiblížit nový přístup k hodnocení bezpečnostních rizik v územních celcích, jako nutné podmínky pro vzdělávání osob, které jsou zařazeny v krizových štábech orgánů krizového řízení, resp. ve štábech představitelů složek Integrovaného záchranného systému, (dále jen „IZS“), a na které se nevztahuje zvláštní odborná způsobilost.

Předkládaný přístup k hodnocení bezpečnostních rizik územních celků je součásti uceleného systému hodnocení bezpečnostní situace v území, a to jak při předcházení vzniku mimořádných událostí, tak i při přípravě na jejich řešení a jejich řešení samotném.

Mechanismus hodnocení je nastaven tak, aby získané výsledky byly rovněž lehce interpretovatelné starostům obcí, členům zastupitelstev a dalším osobám, které se podílejí na činnosti územního bezpečnostního systému a neabsolvovaly odpovídající vzdělání v oblasti krizového managementu. Možno je nazvat „poučenými laiky“.

Metodika je určena organizátorům celoživotního vzdělávání v krizovém řízení a lektorům v systému vzdělávání osob zařazených v krizových štábech orgánů krizového řízení, v krizových štábech hasičského záchranného sboru ČR, (dále jen „HZS ČR), a v krizových štábech dalších organizací a institucí působících v oblasti krizového řízení ve prospěch veřejné správy. Metodika najde rovněž využití při hrubém screeningovém hodnocení rizik v území v bezpečnostní praxi.