Stanovení míry zranitelnosti

Hodnocení zranitelnosti

Zadejte počet obyvatel obce

Počet obyvatel

Zadejte velikost zastavěné plochy obce v hektarech

Zastavěná plocha ha

Zadejte velikost ostatní plochy obce v hektarech

Ostatní plocha ha

Zadejte celkovou rozlochu obce v hektarech

Celková plocha ha