Stanovení míry ohrožení

Název územního celku

Zadejte název územního celku ve kterém hodnotíte rizika

Územní celek


Volba mimořádných událostí, které svým výskytem ohrožují území.

  • Požáry
  • Dopravní nehody
  • Nepřízeň počasí
  • Technické zásahy
  • Primární zdravotnické zásahy
  • Narušení veřejného pořádku
  • Narušení dodávek elektřiny
  • Narušení dodávek plynu
  • Narušení dodávek pitné vody
  • Narušení funkčnosti obecního úřadu

Hodnocení ohrožení uzemí podle typu mimořádné události