Stanovení míry připravitelnosti

Hodnocení připravitelnosti

Zvolte systém varování v obci

  • dálkově ovládaná ES a MIS začleněné do JSVV
  • místně ovládaná ES nebo obecní rozhlas
  • dálkově ovládaná RS začleněná do JSVV
  • místně ovládaná RS
  • bez systému varování

Zadej vzdálenost výjezdové HZS stanice od centra obce v km

HZS km

Zadej vzdálenost výjezdové ZZS stanice od centra obce v km

ZZS km

Zadej vzdálenost výjezdové PČR stanice od centra obce v km

PČR km

Odhadnutá doba trvání obnovy jednotlivých mimořádných událostí