Metodika pro hodnocení rizika územních celků

ohrozeni

Stanovení míry ohrožení

Míra ohrožení územního celku se odvozuje od četnosti výskytu mimořádné události v území a velikosti jejich následků, výpočtem indexu ohrožení území.

VYHODNOTIT

pripravenost

Stanovení míry připravenosti

Míra připravenosti území na mimořádné události je stanovována na základě indexu úrovně varování obyvatelstva v území, indexu dostupnosti základních složek IZS a indexu obnovy základních funkcí v území.

VYHODNOTIT

ohrozeni

Stanovení míry zranitelnosti

Míra zranitelnosti územního celku charakterizuje náchylnost území na poškození chráněných zájmů v území. Je stanovována na základě velikosti indexu zranitelnosti obyvatelstva v území a velikosti indexu zranitelnosti ploch v území.

VYHODNOTIT