Webové služby na Fakultě bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Služby

LIS
Laboratorní informační systém

Přihlášky na konference
Systém pro přihlašování se na konference, semináře a workshopy pořádaných Fakultou bezpečnostního inženýrství

Open Journal System na Fakultě bezpečnostního inženýrství
Ve výstavbě

Projekty

SIMPROKIM
Domácí stránky proketu bezpečnostního výzkumu VG 20102015043 Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek integrovaného záchranného systému a orgánů veřejné správy.

FIRESAFETY
Domácí stránky projektu bezpečnostního výzkumu VG20122014074 Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství

SAFETEACH - Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy
Domácí stránky projektu OPVK (OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0476) SAFETEACH - Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy

Objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny
Domácí stránky projektu bezpečnostního výzkumu Objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny

VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH NA ROK 2014

Software

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření
Nástroj určený primárně stálým pracovním skupinám krizových štábů, jako pomůcka pro plánování zdrojů pro ochranu obyvatelstva před povodněmi - a to konkrétně jako podpora pro konstrukci a plánování zdrojů dočasných protipovodňových opatření.

Spatial Development Impact Index
Nástroj určený k hodnocení potenciálních negativních environmentálních aspektů územního rozvoje a oblastí jejich možného dopadu na životní prostředí.

Metodiky

Vybrané metodiky, které vznikly při řešení výzkumných úkolů na Fakultě bezpečnostního inženýrství.
Seznam metodik

Správci serveru: doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. (e-mail: pavel.senovsky@vsb.cz), Lukáš Holý (e-mail: lukas.holy@vsb.cz)